VisionEYE Introduktion


Enhver HN Miljøudvikling løsning består en i en nøjagtig kortlægning af samspillet mellem Kamera, Blizt, Linser og andre eksterne systemer.

En typisk løsning er en kombination af mange delsystemer, som skal integreres i ét system. Et system kan for eksempel bestå af kameraer, lys-teknologi, software, PLC- og robotintegration.

Mange projekter mislykkes, fordi der ikke er investeret den nødvendig tid og ressourcer på at analysere applikationskrav til projektet og for at designe en passende løsning.

Integrationen har typisk disse 3 faser;

1. Forundersøgelse
2. Funktionstest
3. Idriftsættelse

Forundersøgelsen skal afsløre, om applikationen er teknisk, økonomisk, praktisk mulig at implementere.

Funktionstesten er en afprøvelse af applikationen med det formål at teste og kontrollere løsningen opfylder kravspecifikationen. Funktionstesten vil vise, om applikationen er gennemførlig, før systemet idriftsættes.

 
Hent VisionEYE Introduktion
VisionEYE Introduktion
HN Miljøudvikling - Innovative løsninger
Lav din egen hjemmeside med mono.net